Tulevaisuusmuotoilu tutuksi tulevaisuuspajalla

11Helsinki järjesti lokakuussa 2020 Uudenmaan digitukiverkostolle tulevaisuuspajan, jossa haluttiin päästä tehokkaasti kiinni tulevaisuusmuotoilun perusteisiin ja hyödyntämiseen  käytännön työssä.

 

Digituen ja 11Helsingin yhteistyön tavoitteena oli saada osallistujat ymmärtämään miksi tulevaisuuden suunnittelua tehdään, luoda ymmärrystä digituen mahdollisista tulevaisuuksista, sekä luoda tulevaisuusmyönteistä asennetta.

 

Tässä blogissa kuvataan, minkälainen kokonaisuus Tulevaisuuspaja oli ja minkälaisiin lopputuloksiin sillä päästiin.

 

Tekemällä oppien kohti toivottuja tulevaisuuksia

 

Kertauksena alkuun, miksi tulevaisuutta kannattaa pohtia. 11Helsingin Minna Koskelo listasi syitä kirjoituksessaan miksi tulevaisuutta kannattaa pohtia:

– Monesti toimintaympäristön myllerryksen ja arjen kiireen keskellä ei tule ajatelleeksi, että tulevaisuutta ei ole päätetty

– Edessämme on monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja niistä tietoiseksi tulemalla on mahdollista tehdä toimenpiteitä ja vaikuttaa mitä tulevaisuutta kohti kuljemme

– Tulevaisuusajattelun menetelmät antavat työkalut tulevaisuuden tutkimiseen ja mahdollisuuksien tunnistamiseen

– Tulevaisuusmuotoilu taas vie mahdollisuudet ideoiksi, konsepteiksi ja konkreettisiksi toimiksi, joilla rakennetaan polkuja kohti toivottuja tulevaisuuksia

 

Tämän ajattelumallin ja tulevaisuusmyönteisen asenteen omaksuminen onkin avainasemassa tulevaisuustyössä onnistumiseen, jonka takia 11Helsingin järjestämään Tulevaisuuspajaan kuului myös kattava alustus.

 

Aamupäivän kokonaisuus alkoi kahdella esityksellä. Aluksi Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva kertoi osallistujille valloillaan olevista megatrendeistä. Tämän jälkeen 11Helsingin Minna Koskelo tutustutti osallistujat tulevaisuustiedon hyödyntämiseen käytännössä tulevaisuusmuotoilun avulla, sekä alusti varsinaisen työpajan.

 

Lounaan jälkeen siirryttiin itse työpajaan, johon osallistui 25 Uudenmaan Digitukiverkoston jäsentä. Osallistujat jaettiin kuuteen pienryhmään, joille oli varattu omat Teams-huoneensa video- ja puheyhteyttä varten. Jokaiselle ryhmälle oli myös oma työalueensa digitaalisella yhteistyöalustalla Mirossa, jonne työpaja oli rakennettu.

 

Työpajassa osallistujat lähtivät pohtimaan megatrendien vaikutuksia omaan työkontekstiinsa – tässä tapauksessa siis digituen tarjoamiselle tulevaisuudessa. Megatrendit toimivat hyvänä viitekehyksenä tulevaisuusmuotoiluun tutustuessa, sillä ne ovat suurimmalle osalle osallistujista entuudestaan tuttuja. Megatrendi kuvaa pitkäkestoista ja laajasti vaikuttavaa ilmiötä, joka näkyy jollain tavalla meidän kaikkien arjessamme. Esimerkiksi väestön ikääntyminen ja ilmaston lämpeneminen ovat megatrendejä.

 

Seuraavaksi osallistujat kirjasivat tunnistamiaan megatrendin vaikutuksia Tulevaisuuspyörälle, joka on ideoinnin työkalu, jonka avulla voidaan pohtia trendistä aiheutuvia mahdollisia seurauksia ja tulevaisuuden kehityskulkuja.

 

Lopuksi Tulevaisuuspyörälle kirjatut vaikutukset käännettiin ratkaisuideoiksi, joista yksi viimeisteltiin tulevaisuuden konseptiksi.

 

Konkreettisia lopputuloksia

 

Kompakti ja tarkkaan mietitty tilaisuus tutustutti osallistujat tehokkaasti tulevaisuusmuotoilun perusteisiin ja hyödyntämiseen.

 

Kokonaisuudessaan alustukset taukoineen kestivät kaksi tuntia ja varsinainen työpaja reilun tunnin.  Reilussa tunnissa päästiin siis pintapuolisista ajatuksista megatrendin avaamiin mahdollisuuksiin ja konkreettisiin kehitysideoihin.

 

Suurin osa osallistujista koki työpajan hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi ja konkreettiset työkalut tulevaisuuksien tutkimiseen ja muotoiluun innostivat, kuten yhdessä saamistamme palautteissa tiivistettiin:

 

“Olin todella ilahtunut päivän aiheesta! Juuri tulevaisuutta meidän pitäisi nyt pohtia! Pandemia muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa (pysyvästi), organisaatiot omaksuvat uusia toimintatapoja eivätkä aio palata vanhaan. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia.”

 

Milloin tulevaisuuspaja on hyödyllinen? Esimerkiksi silloin, kun  halutaan:

 

  1. Luoda tai lisätä tulevaisuusmyönteistä asennetta / tulevaisusuuskoa ja ymmärtää miten ja miksi tulevaisuuden suunnittelua tehdään
  2. Oivalluttaa oman toiminnan tulevaisuuden suunnitteluun
  3. Luoda ymmärrystä oman organisaation mahdollisista tulevaisuuksista ja kehittää ymmärryksen pohjalta ratkaisuideoita

 

11Helsinki on kumppanisi tulevaisuusmuotoilussa. Ota yhteyttä täällä, jos olet kiinnostunut kokeilemaan mitä mahdollisuuksia Tulevaisuuspaja avaa organisaatiossasi. Järjestämme erilaisia tulevaisuuspajoja ketterästi nopeallakin aikataululla.

 

#tulevaisuusmuotoilu #etätyöpaja #tulevaisuustietoisuus #ennakointi

Jaa tämä kirjoitus: