Tulevaisuutta muotoillaan tänään.

11Helsinki on kumppanisi tulevaisuusmuotoilussa

Rakennamme päätöksentekovälineet huomiselle yhdistämällä uniikilla tavalla palvelumuotoilun ja tulevaisuusajattelun tulevaisuusmuotoiluksi.

Tulevaisuusmuotoilu
yhdistää muotoilun, tulevaisuusajattelun ja liiketoiminta-ajattelun. Se
on Minna Koskelon ja kollegansa pioneerityönä vuonna 2012 luoma uusi
alue, joka tekee tulevaisuusajattelusta ihmiskeskeisemmän,
kokemuksellisen ja konkreettisemman ja venyttää
muotoiluajattelua tämän päivän asiakasymmärryksestä
tulevaisuuskestäväksi huomioiden toimintaympäristössä vaikuttavat
muutosajurit.


Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa esimerkiksi tulevaisuuden vaihtoehtoisia palvelumalleja ja prototyyppeja, tulevaisuuden asiakasprofiileja, asiakaspalvelupolkuja sekä tulevaisuuden vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja.

Tuomme projekteihin mukaan tarvittavat ammattilaiset kattavan verkostonsa avulla.


MISSIOMME

Tuoda tulevaisuusajattelu päätöksentekoon

VISIOMME

Rakentaa parempaa huomista tuleville sukupolville