Tulevaisuutta muotoillaan tänään.

11Helsinki on kumppanisi tulevaisuusmuotoilussa

Yksitoista rakentaa organisaatiollesi päätöksentekovälineet huomiselle yhdistämällä uniikilla tavalla palvelumuotoilun ja tulevaisuusajattelun.

Yksitoista tutkii muutosta, tulkitsee sen ymmärrettävään muotoon ja luo kanssasi vaihtoehtoisia ja haluttuja tulevaisuuksia. Tulevaisuusmuotoilu on ennen kaikkea päätökentekovälineistön luomista.

Yksitoista on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa esimerkiksi tulevaisuuden vaihtoehtoisia palvelumalleja ja prototyyppeja, tulevaisuuden asiakasprofiileja, asiakaspalvelupolkuja sekä tulevaisuuden vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja.

Yksitoista tuo projekteihin mukaan tarvittavat ammattilaiset kattavan verkostonsa avulla.


MISSIOMME

Tuoda tulevaisuusajattelu päätöksentekoon

VISIOMME

Rakentaa parempaa huomista tuleville sukupolville