Avaimet tulevaisuuteen

Huomisen ratkaisuja ei luoda eilisen tiedoilla ja taidoilla. Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka osaavat asettaa asiakkaan keskiöön ja ennakoivat tulevaisuutta jatkuvasti.

Yksitoista auttaa tulevaisuuden haltuunotossa ennakoinnin, ihmiskeskeisen palvelumuotoilun, tavoitteellisen liiketoiminta-ajattelun ja ihmisen mielen ja aivojen ymmärtämiseen keskittyneen coachingin menetelmiä hyödyntäen. Nojaamme työssämme vahvasti tieteeseen ja tarjoamme asiakkaillemme aina viimeisintä tutkimustietoa.

Käännämme tulevaisuustiedon ymmärrettävään muotoon vaihtoehtoisiksi tulevaisuuksiksi ja käsin kosketeltaviksi ratkaisuiksi empaattisilla ja käyttäjälähtöisillä palvelumuotoilun menetelmillä. Tätä kutsumme tulevaisuusmuotoiluksi. Kasvatamme aina myös asiakasorganisaation omaa kyvykkyyttä palvelumuotoilussa ja ennakoinnissa.

Yrityksen nimi Yksitoista viittaa yhdenteentoista hetkeen. Koskaan ei ole liian myöhäistä ennakoida tulevaa. Yksitoista-sana sisältää myös ajatuksen asioiden keskinäisriippuvuudesta. Globaalissa ja digitaalisessa maailmassa kaikki on yhteydessä, siksi systeemiajattelu ja empatia ovat keskeinen osa Yhdentoista toimintamallia. Ei ole toista ilman toista.

Ennakointi – Tulevaisuuden haltuunotto

Yksitoista on kumppanisi, kun haluat johtaa tulevaisuuden tiedolla. Muuttuvan ja monimutkaisen maailman ymmärtämisen tarve on todellinen, sillä maailma ei lakkaa muuttumasta. Hyvä uutinen on se, että tulevaisuutta voidaan tutkia ja muutoksia voidaan ottaa haltuun.

Tulevaisuuden ennakointi ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tutkiminen luovat organisaatiolle kilpailuetua ja edellytykset rakentaa haluttua tulevaisuutta. Muutoksen ymmärtäminen ja haltuunotto edellyttävät tulevaisuusajattelun menetelmiä. Yksitoista tulkitsee tulevaisuuden tiedon ymmärrettävään muotoon liiketoiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Tutkimme toimintaympäristön muutoksia ennakoinnin menetelmiin keskittyen tunnistamaan kattavasti ja kokonaisvaltaisesti heikkojakin tulevaisuuden signaaleita, uusimpia ilmiöitä ja syitä näiden taustalla. Tulevaisuus ei vain tapahdu, sitä luodaan yhdessä joka päivä. Mitä tulevaisuustietoisempia ollaan, sitä tulevaisuuskestävämpiä ratkaisuja voidaan tehdä.

Palvelumuotoilu asettaa ihmisen keskiöön

Palvelumuotoilun empaattisilla ja osallistavilla menetelmillä asiakas on aina keskiössä ja tulevaisuuskestävien ratkaisujen kehittäminen perustuu asiakkaiden syvälliseen ymmärtämiseen.

Näin suunnitellaan asiakas- ei organisaatiokeskeisesti ja minimoidaan epäonnistumisen riskit. Osallistavilla muotoilun menetelmillä ihmiset kutsutaan mukaan halutun tulevaisuuden tekemiseen, sillä tulevaisuus tehdään yhdessä.

Palvelumuotoilun ytimestä löytyvillä visuaalisilla menetelmillä monimutkaiset ja abstraktit ajatukset voidaan tehdä ymmärrettävään muotoon ja tuoda lähemmäksi ihmistä. Tulevaisuusmuotoilussa tulevaisuusajattelu ja palvelumuotoilu muodostavat erottamattoman parivaljakon.

Asiakaskokemus on työntekijäkokemus

Yksitoista on erikoistunut tulevaisuuden asiakaskokemukseen. Meillä on ymmärrystä liiketoiminnan paradigman muutoksesta ja tulevaisuuden menestyksen edellytyksistä. Erinomaista asiakaskokemusta ei synny ilman hyvinvoivaa henkilöstöä.

Kun työntekijät organisaatiossa kukoistavat, on tuloksena asiakkaille asti välittyvä hyvä olo ja intohimo tehdä työtä asiakkaan ja lopulta organisaation parhaaksi. Yksitoista ottaa aina työssään huomioon organisaation työntekijäkokemuksen, ilman sitä ei voida luoda erinomaista asiakaskokemusta.

Ihmismielen ja aivojen toiminnan ymmärrykseen keskittynyt coaching antaa oivat eväät rakentaa parempaa työntekijäkokemusta, osallistaa työntekijät haluttuun muutokseen sekä rakentaa haluttua tulevaisuutta yhdessä organisaation kanssa.

Huomio organisaation strategiassa ja tavoitteissa

Liiketoiminta-ajattelu tuo toimintatapaamme tavoitteellisen lähestymisen. Toimeksinannoissamme kehitämme tulevaisuuden ratkaisuja.Yhdentoista tavassa toimia liiketoiminta-ajattelu näkyy strategisessa osaamisessa sekä systemaattisessa tavassa toimia. Luomme aina vertailukelpoisia vaihtoehtoja päätöksentekoon huomioiden liiketoiminnan.