Tulevaisuutta muotoillaan tänään.

11Helsinki on kumppanisi tulevaisuusmuotoilussa

Rakennamme päätöksentekovälineet huomiselle yhdistämällä uniikilla tavalla palvelumuotoilun ja tulevaisuusajattelun tulevaisuusmuotoiluksi.

Tulevaisuusmuotoilu yhdistää muotoilun, tulevaisuusajattelun ja liiketoiminta-ajattelun. Se on Minna Koskelon ja kollegansa pioneerityönä vuonna 2012 luoma uusi alue, joka tekee tulevaisuusajattelusta ihmiskeskeisemmän, kokemuksellisen ja konkreettisemman ja venyttää muotoiluajattelua tämän päivän asiakasymmärryksestä tulevaisuuskestäväksi huomioiden toimintaympäristössä vaikuttavat muutosajurit.

Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa esimerkiksi tulevaisuuden vaihtoehtoisia palvelumalleja ja prototyyppeja, tulevaisuuden asiakasprofiileja, asiakaspalvelupolkuja sekä tulevaisuuden vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja.

Tuomme projekteihin mukaan tarvittavat ammattilaiset kattavan verkostomme avulla.

MISSIOMME

Tuoda tulevaisuusajattelu päätöksentekoon

ARVOMME

Uteliaisuus, yhteistyö, ihmiskeskeisyys, tulevaisuustietoisuus ja vaikuttavuus

VISIOMME

Rakentaa parempaa huomista tuleville sukupolville