"Tulevaisuutta muotoillaan tänään. Jokaisella on mahdollisuus kasvattaa kykyään ennakoida, olla tulevaisuustietoisempi ja tehdä tulevaisuuskestäviä päätöksiä."

Minna Koskelo - Tulevaisuusmuotoilija

Yhteystiedot:

Minna Koskelo

Voit olla yhteydessä myös alla ovella lomakkeella:

MINNA KOSKELO

Yksitoista tarjoaa asiakkailleen tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon laaja-alaisen ja monipuolisen osaamisen. Koskelo kehittää organisaatiosi toimintaa tavalla, joka luo tulevaisuuskestävää kilpailuetua.

Koskelo on palvelumuotoilun ja ennakoinnin uranuurtajia Suomessa ja opettaa tulevaisuusajattelua muun muassa Laurea YAMK:ssa. Hän on kollegansa kanssa pioneerityönä yhdistänyt tulevaisuusajattelun ja muotoiluajattelun prosessiksi ja työkalupakiksi, joka on EU-laajuisesti rekisteröity.

Koulutukseltaan Koskelo on Service Innovation and Design Master. Koskelo on myös Results Trained Coach (Neuroleadership Group). Lisäksi opintoja muun muassa nudgingista Tanskassa. Minnan intohimona on lisätä organisaatioiden asiakaskeskeisyyttä ja tulevaisuuskestävyyttä.

Koskelo on myös perustaja ja vetäjä ennakoinnin tunnettuutta lisäävässä Futures Finland–verkostossa. Vuonna 2019 Futures Finland oli mukana toteuttamassa Tulevaisuuspäivää. Tulevaisuuspäivä palkittiin vuoden 2019 ennakointitekona. Tunnustuksen myönsivät Valtioneuvoston kanslia, Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus ja Uudenmaan Liitto.

Koskelon kokemus ja osaaminen on käytettävissäsi tulevaisuuden asiakaskokemusmuotoilun ja trendiraporttien lisäksi muun muassa hallitus-sparrailuun, keynote-puheenvuoroihin ja myös lyhytkestoiseen coachaukseen, konsultointiin ja keskusteluun.

Koskelo toimii luottamustehtävissä vakituisena asiantuntijana Itla Säätiön lapsi- ja perhepolitiikan ennakointiverkostossa sekä neuvonantajana Lasten ja nuorten säätiössä.

Koskelon kirja Tehtävänä tulevaisuus – tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa julkaistiin joulukuussa 2021.

Medioissa ja kirjoissa
Rakennatko tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa?
Juttu Kauppalehdessä
Signaaleista tulevaisuustarinoihin – ennakoinnin lyhyt käsikirja
Ennakointikupla
Ennakoinnin asiantuntijana kirjassa, Huippunaiset. Menestystarinoita
Haastattelu Evento -lehdessä

SAARA HELKALA

Saara Helkala on taiteen maisteri (Master of Design and Visual Culture) ja 11Helsingin luotto-graafikko ja toteuttanut monia trendiesitysten, konseptien ja asiakasymmärryksen visualisointeja.

Saaran osaamiseen kuuluu graafisen suunnittelun lisäksi kuvitusta sekä kirjoitustöitä. Hänen vahvuuksiin lukeutuu  muun muassa tapahtumailmeiden, logojen ja taittojen suunnittelu. Erikoisosaamisena käsinkirjoitetun typografian tekeminen sekä eri tekniikoilla toteutetut kuvitukset.

Saara ajattelee graafikkona työskentelemistä ennen kaikkea asiakaspalvelutyönä, jossa hänen tehtävänsä on visualisoida asiakkaan näkemys, ei niinkään toteuttaa omaa taiteellista visiota.

Saara on luova, mutta myös erittäin tehokas ja hänen kanssaan työskentely on  mutkatonta. Saara saa aina nopeasti kiinni asiakkaalle sopivista vaihtoehdoista.

Saara on työskennellyt aiemmin markkinointiviestinnän toimistoissa sekä A-lehdillä Demi-lehden AD:na. Nuoret naiset ovat kohderyhmänä hänelle erityisen tuttu Demi-lehden ajoilta.

Saaran Tripsterille kirjoittama Lissabon-opas ilmestyi kesällä 2019.

Saaran töihin pääset tutustumaan täältä:
https://www.saarahelkala.com

LILLI MONONEN

Lilli Mononen on 11Helsingin harjoittelija syksyn 2022 ajan. Hänen taustansa on B2B-myynnin ja markkinoinnin parista. Lilli opiskelee palvelumuotoilua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa, jossa hänen opintonsa ovat loppusuoralla. Innostus palvelumuotoiluun syttyi digitaalisen projektin parissa, jota hän pääsi edistämään B2B-myyntiedustustyön yhteydessä.

Lilli on päässyt tutustumaan palvelu- sekä tulevaisuusmuotoilun työhön 11Helsingin harjoittelussa, jossa hän on päässyt erilaisten projektien pariin.

Lillin vahvuutena on tausta pitkästä asiakastyöstä ja asiakkuuksien hoitamisesta kaupallisella alalla, sekä kyky työskennellä monialaisissa tiimeissä. Yhteiskehittämisen työpajat ovat Lillin mielestä parasta, sillä työskentely ihmisten kanssa on hänelle kaikkein tärkeintä. Tulevaisuudessa Lilli toivoo pääsevänsä levittämään tietoutta muotoilun ja ennakoinnin hyödyistä.