11 Helsinki mediassa

Minna Koskelon esikoiskirja Tehtävänä tulevaisuus

Tehtävänä tulevaisuus on opas tulevaisuusmuotoiluun, jossa yhdistyvät muotoilu, tulevaisuusajattelu ja liiketoiminta-ajattelu. Se lisää ymmärrystä, miten tulevaisuutta voi huomioida ja muovata jo tänään ja miten vaihtoehtoiset tulevaisuudet voidaan tuoda nykyhetken päätöksentekoon.

Tekoälylobbari, robottipoliisi, virtuaaliravintoloitsija – vanhoja ammatteja katoaa, mutta mitä tulee tilalle

Juttu pureutuu työn murrokseen. "Ihmisen perustarpeisiin kuuluu se, että oma olemassaolo on arvokasta ja merkityksellistä. Ihminen haluaa toimia yhteisön jäsenenä, Koskelo sanoo.– Uskon, että toimimme ja järjestäydymme niin, että työtä on myös tulevaisuudessa, vaikka teknologia voi korvata monia työtehtäviä. En voi kuvitella tilannetta, jossa meillä olisi valtava määrä ihmisiä toimettomana. Se ei ole kenenkään etu."

Rakennatko tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa?

Ennakointi on Minna Koskelon mukaan liiketoiminnan elinehto. Yrittäjien jutussa Koskelo kannustaa yrittäjiä rakentamaan tulevaisuuskestävää liiketoimintaa tulevaisuusmuotoilun avulla.

Tämän tehtävän laiminlyönti koituu yrityksille kohtaloksi – ”Koko bisnes voi mennä nurin”

Kauppalehden jutussa huomio on erityisesti pienissa yrityksissä. Minna Koskelo esittää kolme asiaa, jotka yritysten tulisi tulevaisuuttaan miettiessään muistaa.

Ennakoinnin asiantuntijana kirjassa, Huippunaiset. Menestystarinoita

Minna Koskeloa on haastateltu ennakoinnin asiantuntijana kirjaan Huippunaiset. Menestystarinoita. Kuka menestyy ja miksi? Maaretta Tukiaisen ja Jaana Villasen Huippunaisia tarkastelee kysymystä naisjohtajuuden näkökulmasta ja kokoaa yhteen tekijät, jotka menestyneitten naisten urakehityksestä löytyvät.Kirjaa varten on haastateltu joukko suomalaisen yhteiskunnan menestyneimpiä naisia poliitikoista ja taiteilijoista yritysjohtajiin.

Haastattelu Helsingin Uutiset mediassa

Helsingin Uutisten jutussa Minna Koskelo kertoo toivovansa, että ihmiset olisivat yhtä kiinnostuneita tulevaisuudesta kuin historiasta. Tulevaisuusmuotoilu on Koskelon kehittämä käsite, joka on palvelumuotoilua ja tulevaisuudentutkimusta yhdistävä termi. Sen tavoitteena on tehdä eri tulevaisuusvaihtoehdoista helpommin lähestyttävinä. Työkaluina ovat taide, visualisointi ja tarinankerronta.

Takakansi Podcast - Minna Koskelo – Miten tulevaisuutta muotoillaan?

Minna Koskelo Takakansi Podcastin vieraana. Podcastissa keskustellaan muun muassa siitä, mitä on tulevaisuustietoisuus, miksi on arvokasta harjoittaa omaa tulevaisuusajatteluaan ja miten virittää aivonsa ja tunteensa tulevaisuusmuotoilulle.

Minna Koskelo vieraana Kirja Kulmahuoneessa -podcastissa

Minna Koskelon tehtävänä on tulevaisuus. Hän yhdistää tulevaisuusmuotoilussa muotoilun, tulevaisuusajattelun ja bisnesnäkökulman uudella tavalla. Podcastissa hän korostaa, että sen sijaan että jäisimme odottamaan, mitä tapahtuu, on aika toimia.  Tulevaisuutta ei pidä pelätä, se pitää tehdä.

Ennakointikupla

Mitä tapahtuu kun yhdistää palvelumuotoilun ja ennakoinnin? Miten tulevaisuudet voidaan arkipäiväistää ja tuoda nykyhetkeen? Unohtuuko ihminen trendejä tuijottaessa? Ennakointikuplan podcastissa tulevaisuusmuotoilusta keskustelemassa Minna Koskelo.

Mitä saadaan kun yhdistetään tulevaisuusajattelu ja palvelumuotoilu? Tulevaisuusmuotoilu!

Teemu Ruohosen haastattelussa Minna avaa tulevaisuusmuotoilun lähestymistä, joss korostuvat ihminen ja ihmisyys. Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka ymmärtävät ja osaavat laittaa tämän keskiöön. Ihmiset tekevät tulevaisuuden.

Signaaleista tulevaisuustarinoihin – ennakoinnin lyhyt käsikirja

Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tulevaisuus sisältää yllätyksiä, mutta myös niihin voi valmistautua. Ennakoinnin lyhyessä käsikirjassa esitellään ajattelu- ja toimintatapoja, joita soveltamalla kuka tahansa voi valmistautua tulevaisuuden kohtaamiseen. Käsittelemme tulevaisuuteen liittyviä tiedollisia haasteita ja niiden kohtaamisen tapoja.

Haastattelu Evento -lehdessä

Minna Koskelo ennakoi tulevaisuutta. “Ihminen on pääoma, ei resurssi.”