Trendigalleria​

Kirjassa Tehtävänä tulevaisuus -tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa julkaistiin parisenkymmentä trendiä, joista osa esitellään näillä sivuilla. Trendit ovat osa Koskelon yrityksen 11Helsingin trendikokoelmaa.

Trendeihin kannattaa suhtautua uteliaasti ja ymmärtäen, että niiden levin­neisyys, suunta ja kehitysvauhti ovat muuttuvia, ei pysyviä. Koronapandemian jälkeinen aika on vielä monin tavoin auki, kuten tulevaisuus yleensäkin. On kui­tenkin syytä muistaa, että tulevaisuus ei tapahdu meille, vaan me luomme sitä yhdessä joka päivä. Trendejä kannattaa­kin tarkastella tästä näkökulmasta ja pohtia niitä lukiessa mitä ne voisivat tarkoittaa omassa tai organisaatiosi arjessa ja miten niihin voisi tarttua?