Kuulumisia ja kokemuksia 11Helsingin tulevaisuusmuotoilun harjoittelusta

Palvelumuotoilun AMK-opiskelija Lilli Mononen oli syventävässä harjoittelussa 11Helsingillä syystalvikauden 2022. Tässä blogissa Lilli jakaa harjoittelujakson kokemuksiaan ja reflektoi oppimaansa.

Aloitin syyskuussa harjoittelun 11Helsingillä ja nyt näin joulukuun lopussa harjoittelujaksoni lähestyy loppuaan. Harjoittelujakso on hujahtanut todella nopeasti, erittäin mielenkiintoisten projektien parissa. Palvelumuotoilun opiskelijana olen onnekkaassa asemassa, sillä 11Helsingin harjoittelussa olen päässyt tarkastelemaan muotoilualaa en pelkästään palvelumuotoilun viitekehyksessä, vaan päässyt mukaan kokonaisvaltaisesti konsultoinnin, ennakoinnin, tulevaisuus- ja palvelumuotoilun toimintaympäristöön.

Mitä harjoittelujakso piti sisällään? Pääsin 11Helsingin mukana kuuntelemaan Minna Koskelon inspiroivia puheenvuoroja ja koulutuksia tulevaisuusmuotoilusta. Pääsin harjoittelussa tekemään todella monipuolisesti erilaisia työtehtäviä, kuten tekemään muuttuvan toimintaympäristön monitorointia, avustamaan markkinoinnissa, työpajojen suunnittelussa ja fasilitoinnissa, sekä etsimään tietoa eri projektien taustatöiden parissa.

Lisäksi pääsin mukaan moniin muihin suunnitteluprojekteihin, kuten asiakasymmärryksen hankinnan, kyselytutkimuksien, webinaarien sekä uuden palvelun nettisivujen suunnittelutyöhön. Työpajojen jälkeen työtehtäviin kuului työpajamateriaalien purkua ja analysointia. Työtehtävät sijoittuivat siis palvelumuotoilun sekä tulevaisuusmuotoilun viitekehykseen ja pääsin yhdistämään aiempaa osaamistani myyntialalta mm. asiakastapaamisissa ja työpajoissa, ja taas muotoilun tehtävissä palvelumuotoilun opinnoista oli hyötyä.

Koen että sain itsenäisesti työstää minulle annettuja työtehtäviä, mutta tarvittaessa sain aina tukea, apua ja ohjausta. Kaikkein tärkeintä itselleni on ollut nähdä muotoilutoimiston arkea ja päässä harjoittelemaan opinnoissa opittuja asioita, jonka lisäksi opin vielä paljon uusia asioita. Omaan pitkän taustan b2b-myyntiedustuksesta ja kaupanalalta, joten nopeatempoinen työtahti ei tullut yllätyksenä. Olin tutustunut palvelumuotoiluopintojeni tiimoilta tulevaisuuden tutkimukseen, mutta harjoittelussa pääsin tutustumaan ennakoinnin ja tulevaisuusmuotoilun maailmaan paremmin, Minnan tehtävänä tulevaisuus kirjan kulkiessa koko matkan visusti mukana.

Kokonaisuudessaan harjoittelu on ollut urallani merkittävä tekijä, harvoin saa näin upeaa mahdollisuutta tutustua uuteen alaan mitä on opiskelemassa. Näin uudelle alalle pyrkivänä kaikki harjoittelussa koetut asiat ovat erittäin tärkeitä ja antoivat paljon uusia ajatuksia ja eväitä opintoihini, jotka ovat aivan loppusuoralla. Tulevaisuusmuotoilu ja ennakointi ovat ehdottomasti vieneet mennessään ja aion jatkaa opintoja niiden sekä palvelumuotoilun parissa myös tulevaisuudessa. Minua inspiroi tällä hetkellä erityisesti muuttuvan toimintaympäristön monitorointi ja signaalien havainnointi. Toivon tulevaisuudessani pääseväni vaikuttamaan siihen, miten organisaatioissa ymmärretään ja hyödynnetään kokonaisvaltaisesti ennakointia, muotoilua ja muotoiluajattelua.

Näihin sanoihin on hyvä lopettaa, kiitos 11Helsinki ja Minna kun pääsin mukaan muotoilemaan hyvää huomista! ”Koska kukaan ei tiedä tulevaisuutta, eikä sitä ole ennalta päätetty, on suositeltavaa ajatella, että tulevaisuus on tila, jota kannattaa tavoitella.” Lainaus Minna Koskelon kirjasta: Tehtävänä tulevaisuus.

Innostunein tulevaisuusterveisin,

Lilli

Jaa tämä kirjoitus: