Tulevaisuusmuotoilu

Huomisen ratkaisuja ei luoda eilisen tiedoilla ja taidoilla
-Minna Koskelo-

11Helsinki on keskittynyt tulevaisuusmuotoiluun. Tulevaisuusmuotoilu yhdistää muotoilun, tulevaisuusajattelun ja liiketoiminta-ajattelun. Se on Minna Koskelon ja kollegansa pioneerityönä vuonna 2012 luoma uusi alue, joka tekee tulevaisuusajattelusta ihmiskeskeisemmän, kokemuksellisen ja konkreettisemman. Tulevaisuusmuotoilu venyttää muotoiluajattelua tämän päivän asiakasymmärryksestä tulevaisuuskestäväksi huomioiden toimintaympäristössä vaikuttavat muutosajurit. Malli ja sen teoreettinen viitekehys julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2015 Springerin kirjassa. Sittemmin myös julkaisuja on tullut lisää. Mallin kehittämistä edelsi kahden vuoden tutkimustyö. Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka osaavat asettaa ihmisen keskiöön ja ennakoivat tulevaisuutta jatkuvasti.

Käytännössä tulevaisuusmuotoilussa tutkitaan tulevaisuutta tulevaisuusajattelun menetelmillä ja käännetään tulevaisuustieto ymmärrettävään muotoon vaihtoehtoisiksi tulevaisuuksiksi ja mahdollisuuksiksi. Tunnistetut mahdollisuudet muotoillaan käsin kosketeltaviksi ratkaisuiksi empaattisilla ja käyttäjälähtöisillä (palvelu)muotoilun menetelmillä. Kun tulevaisuus on näkyvää ja käsin kosketettavaa, sitä on helpompi lähestyä ja viedä edelleen testattavaksi ja päätöksentekoon. Tulevaisuusmuotoilu on ennen kaikkea päätökentekovälineistön luomista. Liiketoiminta-ajattelu tuo lähestymiseen tavoitteellisuuden ja strategisen ajattelun.


Tulevaisuutta voi ennakoida

Organisaatioissa ei usein hyödynnetä ennakointia kahdesta syystä (Mannermaa 1999):
1) Kun menee hyvin, ei ole tarvetta
2) Kun menee huonosti, resurssit eivät riitä kuin vättämättömimpiin, päivän polttaviin kysymyksiin

Muuttuvan ja monimutkaisen maailman ymmärtämisen tarve on todellinen, sillä maailma ei lakkaa muuttumasta. Hyvä uutinen on se, että tulevaisuutta voidaan tutkia ja muutoksia voidaan ottaa haltuun. Muutoksen ymmärtäminen ja haltuunotto edellyttävät tulevaisuusajattelun menetelmiä.

Tulevaisuuden ennakointi ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tutkiminen luovat organisaatiolle kilpailuetua ja edellytykset rakentaa haluttua tulevaisuutta. Elina Hiltusen sanoin, tulevaisuus ei pääse yllättämään, kun organisaatio ennakoi jatkuvasti.

Tulevaisuus ei vain tapahdu, sitä luodaan yhdessä joka päivä. Mitä tulevaisuustietoisempia ollaan, sitä tulevaisuuskestävämpiä ratkaisuja voidaan tehdä. Olennaista on seurata toimintaympäristön muutoksia jatkuvasti.

Tulevaisuuden muotoilu – Ihmiset tekevät tulevaisuuden

Tulevaisuusmuotoilussa tulevaisuusajattelu ja (palvelu)muotoilu muodostavat erottamattoman parivaljakon. Koska tulevaisuutta tehdään yhdessä vuorovaikutuksessa, muotoiluajattelu tuo ennakointiin tarkoituksenmukaisen yhteiskehittävän ja ihmiskeskeisen lähestymisen. Muotoilun empaattisilla ja osallistavilla menetelmillä ihminen on aina keskiössä ja tulevaisuuskestävien ratkaisujen kehittäminen perustuu ihmisten tarpeiden ja toiveiden syvälliseen ymmärtämiseen. Näin suunnitellaan ihmis- ei organisaatiokeskeisesti ja minimoidaan epäonnistumisen riskit.

Tulevaisuusmuotoilu keskittyy huomisen markkinan mahdollisuuksien tunnistamiseen. Muotoilun visualisoivalla, kokeilevalla ja ketterällä toimintatavalla trendit ja heikot signaalit voidaan kääntää varhaisessa vaiheessa näkyviksi tulevaisuuksien ratkaisuiksi ja mallinnuksiksi: prototyypeiksi. Samalla tavalla kuin palvelumuotoilussa asiakasymmärryksen näkyväksi tekeminen luo yhteistä ymmärrystä asiakkaiden maailmasta ja tarpeista, mahdollisten tulevaisuuksien ja tulevaisuuden tarpeiden näkyväksi tekeminen esimerkiksi tulevaisuuden asiakkaiden ja prototyyppien avulla luo yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Osallistavilla muotoilun menetelmillä ihmiset kutsutaan mukaan halutun tulevaisuuden tekemiseen. Tämä voi tapahtua tarkoitukseen sopivissa tulevaisuuspajoissa tai ihmiset voidaan kutsua tulevaisuuden ratkaisujen yhteiskehittämiseen tai vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohtimiseen siellä, missä heidät tavoittaa parhaiten: museoissa, kouluissa, kauppakeskuksissa jne. Tulevaisuuden ratkaisuissa on syytä pyrkiä näkemysten peittoon.


Tulevaisuus on turvallinen paikka

Entä jos tulevaisuus on parempi kuin eilinen? Entä jos on tulevaisuusajattelun tärkein kysymys. Se venyttää ajatteluamme ja auttaa hahmottamaan erilaisia tulevaisuuksia. Ei ole olemassa tulevaisuusneuvostoa, jossa tulevaisuutemme olisi ennalta päätetty. Ihmiset tekevät tulevaisuuden. On tärkeää pysähtyä pohtimaan, minkälaista tulevaisuutta haluaa rakentaa, ettei tule eläneeksi todeksi jonkun toisen tulevaisuuden visiota sitä liiemmälti ajattelematta.
Institute for the Futuren johtaja Marina Corbis on sanonut, että tulevaisuus on turvallinen paikka. Siellä mikä tahansa on mahdollista. Me tarvitsemme positiivista tulevaisuuspuhetta ja positiivisia tulevaisuusnäkymiä. Dystopioilla ei innosteta.
Uskon, että asiakkaan ääneen vaikuttaa yhä enenevissä määrin se, minkälaista tulevaisuutta organisaatio rakentaa ja minkälaiset arvot ohjaavat toimintaa. Innostetaan ihmisiä tulevaisuudella.
Tulevaisuutta tehdään tänään. Miksi ei siis parempaa?

Tulevaisuusmuotoilun kumppanina voimme olla apuna muun muassa seuraavissa tilanteissa. Ota yhteys, mikäli kiinnostuit: minna.koskelo (at) 11hki.fi:

Kun haluat luoda selkeän, asiakkaita ja työntekijöitä innostavan vision
Kun halut, että strategia pohjautuu laadukkaaseen, systeemiajattelun huomioivaan tulevaisuustyöhön
Kun haluat, että palvelut ja tuotteet ovat tulevaisuuskestäviä
Kun haluat kasvattaa organisaatosi ennakoinnin kyvykyyttä ja luoda ennakointijärjestelmän, jossa monitoroidaan jatkuvasti muuttuuvaa toimintaympäristöä ja tunnistetaan heikkojakin signaaleita
Kun haluat arvioida, mitkä muutosvoimat vaikuttavat todennäköisesti organisaationne toimintaan seuraavien vuosien aikana
Kun haluat pohtia mitä mahdollisuuksia muutosvoimat avaavat organisaatiollesi ja muotoilla mahdollisuuksista näkyviä ratkaisuja asiakkaiden kanssa
Kun haluat pohtia toimintaympäristön mahdollisia yllättäviä tapahtumia ja niiden vaikutuksia organisaatiollesi

11Helsinki kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa esimerkiksi tulevaisuuden vaihtoehtoisia palvelumalleja ja prototyyppeja, tulevaisuuden asiakasprofiileja, asiakaspalvelupolkuja sekä tulevaisuuden vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja. On yhdestoista hetki ennakoida tulevaa.Minna Koskelo2019© Yksitoista Helsinki Oy

************************************************************************

Jaa tämä kirjoitus: