Tulevaisuusmuotoilu tutuksi tulevaisuuspajalla

11Helsinki järjesti lokakuussa 2020 Uudenmaan digitukiverkostolle tulevaisuuspajan, jossa haluttiin päästä tehokkaasti kiinni tulevaisuusmuotoilun perusteisiin ja hyödyntämiseen  käytännön työssä.   Digituen ja 11Helsingin yhteistyön tavoitteena oli saada osallistujat ymmärtämään miksi tulevaisuuden suunnittelua tehdään, luoda ymmärrystä digituen mahdollisista tulevaisuuksista, sekä luoda tulevaisuusmyönteistä asennetta.   Tässä blogissa kuvataan, minkälainen kokonaisuus Tulevaisuuspaja oli ja minkälaisiin lopputuloksiin sillä päästiin.   […]

Nyt jos koskaan kannattaa ennakoida

DEEP CHANGE IS NEARLY ALWAYS CRISIS-LEDIt is rarely opportunity-led, continuous, and a product of the organization’s intrinsic capacity to learn and adapt.-Gary Hamel- Näillä Gary Hamelin sanoilla aloitan usein puheeni ja koulutukseni. Siihen kulminoituu tarve ennakoida. Tarvitsemme tulevaisuusajattelun menetelmiä tunnistaaksemme ja nähdäksemme muutoksia sekä pohtiaksemme ennakoon erilaisia mahdollisia tapahtumaketjuja. Ennakointi ottaa huomioon systeemiset muutokset ja […]

Tulevaisuusmuotoilu

Huomisen ratkaisuja ei luoda eilisen tiedoilla ja taidoilla -Minna Koskelo- 11Helsinki on keskittynyt tulevaisuusmuotoiluun. Tulevaisuusmuotoilu yhdistää muotoilun, tulevaisuusajattelun ja liiketoiminta-ajattelun. Se on Minna Koskelon ja kollegansa pioneerityönä vuonna 2012 luoma uusi alue, joka tekee tulevaisuusajattelusta ihmiskeskeisemmän, kokemuksellisen ja konkreettisemman. Tulevaisuusmuotoilu venyttää muotoiluajattelua tämän päivän asiakasymmärryksestä tulevaisuuskestäväksi huomioiden toimintaympäristössä vaikuttavat muutosajurit. Malli ja sen teoreettinen viitekehys […]