Haussa aloitteleva tulevaisuusmuotoilija

Oletko vastavalmistunut palvelumuotoilija tai tulevaisuudentutkija (tms.) tai opinnoissasi siinä vaiheessa, että haluaisit saada työkokemusta?
11Helsingillä on tarjolla syksyllä harjoittelijan – entry -tason  tulevaisuusmuotoilijan paikka. Yritys kasvaa ja syksyllä käynnistyy useampi kiinnostava projekti.

11Helsinki on erikoistunut tulevaisuusmuotoiluun. Yhdistämme uniikilla tavalla palvelumuotoilun ja tulevaisuusajattelun ja autamme asiakkaitamme tulevaisuuskestävyyydessä ja asiakaskeskeisyydessä. Asiakkaina on sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita ja järjestöjä.

11Helsingin arvot ovat uteliaisuus, yhteistyö, ihmiskeskeisyys, tulevaisuustietoisuus ja vaikuttavuus (tulokset). Missiomme on tuoda tulevaisuusajattelu päätöksentekoon. Visionamme on rakentaa tulevaisuuskestävää huomista.

Aloittelevan tulevaisuusmuotoilijan työroolissa pääset oppimaan ja tekemään tulevaisuusmuotoilun tehtäviä monipuolisesti kiinnostavissa projekteissa Minna Koskelon työparina. Pääset kiinni asiakastyöhön, työpajavalmisteluihin ja fasilitointiin. Toimit tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeänä osana tiimiä. Työ edellyttäää systemaattisuutta, kokonaisvaltaista työotetta, tarkkuutta, luovaa ongelmanratkaisukylykä, raportointia ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kesän jälkeen käynnistyy useita projekteja, joissa sinulla olisi mahdollisuus olla mukana tuottamassa muuttuvan toimintaympäristön ymmärrystä, asiakas- ja käyttäjäymmärrystä, visualisointeja, valmistella digitaalisia ja fyysisiä työpajoja sekä fasilitoida niissä.

Tehtäväsi voivat olla muun muassa seuraavanlaisia:

  • muuttuvan toimintaympäristön monitorointi
  • trendianalyysi
  • asiakasymmärryksen hankinnan suunnittelu ja koordinointi
  • asiakasymmärryksen raportointi ja analysointi esim. asiakaspolkujen ja asiakaspersoonien kuvaamisena
  • asiakkaiden osallistaminen asiakasymmärryksen varmistamiseksi palvelumuotoilun yhteiskehittämisen erilaisilla menetelmillä
  • fasilitointi
  • työpajatuotosten- ja keskusteluiden dokumenointi
  • markkinoinnissa ja myynnissä avustaminen

Yksi merkittävä osa työnkuvaa on uuden palvelun konseptointi ja siihen liittyen yllä mainittujen tehtävien toteuttaminen. Tähän palveluun olemme saaneet Business Finlandin avustuksen.

Aikaisempaa tulevaisuusmuotoilun työkokemusta tehtävässä ei vaadita. Palvelumuotoilun ja/tai tulevaisuudentutkimuksen periaatteiden ja menetelmien tunteminen on toivottavaa. Tärkeintä on aito kiinnostus tehtävää kohtaan sekä utelias ja proaktiivinen asenne.
Työtä voidaan tehdä etänä, paitsi silloin kun työskentelemme asiakkaiden kanssa paikan päällä esimerkiksi Miron ja Howspacen välityksellä. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa sekä aitoa halua työskennellä tulevaisuusmuotoilun parissa asiakastyössä konsultoivassa roolissa.

Lähetä lyhyt hakemus (muoto vapaa) sekä CV:si (portfolio) 14.8.2022 mennessä.
Kerro hakemuksessa osaamisestasi ja siitä, mitä sinä haluaisit oppia ja miksi tulevaisuusmuotoilu kiinnostaa. Aloitus mielellään elo-syyskuussa 2022.

Palkan määrittämisessä huomioidaan tehtävien vaativuus, koulutus ja suoritetut opinnot sekä mahdollinen aikaisempi kokemus.

Yrityksen on perustanut Minna Koskelo, joka on tulevaisuusmuotoilun edelläkävijä Suomessa. Viimeisten lähes 20 vuoden aikana Koskelo on työskennellyt lähes 100 organisaation ja usean kymmenen toimialan parissa. Koskelolla on kokemusta satojen yhteiskehittämisen työpajojen vetäjänä sekä kysyttynä keynote-puhujana. Koskelon kirja Tehtävänä tulevaisuus – tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa julkaistiin vuodenvaihteessa. Koskelo opettaa myös tulevaisuusajattelua Laurea AMKissa Service Innovation and Design Master -ohjelmassa.

 

Koskelo on myös perustaja ja vetäjä ennakointia edistävässä Futures Finland sekä Tulevaisuuspäivä yhdistyksissä. Tulevaisuuspäivä palkittiin vuoden 2019 ennakointitekona. Tunnustuksen myönsivät Valtioneuvoston kanslia, Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus ja Uudenmaan Liitto.

Lisää yrityksestä sekä Minna Koskelosta voit lukea:
11hki.fi
minnakoskelo.fi
https://www.linkedin.com/in/minnakoskelo/

Voit kysyä lisätietoja sähköpostitse: minna.koskelo(at)11hki.fi

Haastattelut pidetään elokuun aikana Teamsissa.

 

Jaa tämä kirjoitus: